Nytt styre valgt på årsmøte i Narvik Slalåmklubb

Torsdag 14. mars ble det avholdt årsmøte i Narvik Slalåmklubb.

Ordinære årsmøtesaker ble behandlet, samt valg av nytt styre.

Det nye styret består av:

  • Leder John Christian Eriksson, gjenvalgt for 2019-2021
  • Nestleder Unni Forshaug, gjenvalgt for 2019-2021
  • Styremedlem Sverre Håkon Evju, gjenvalgt for 2019-2021
  • Styremedlem, Grete Rolandsen, ny – valgt for 2019-2020
  • Styremedlem Marit Sund, ny – valgt for 2019-2021
  • Styremedlem Maria Dahl, var ikke på valg
  • Styremedlem Kristian Andreassen, var ikke på valg

Valgkomitè: Eirik Sund, Frank Sundermeier og Oddgeir Berntsen.

Revisorer: Hålogaland Revisjon

Vi retter er stor og hjertelig alpintakk for innsatsen til avtroppende styremedlem Jan-Arne Pettersen, som trådte ut av styret etter eget ønske. Vi håper å kunne få beholde deg og din kunnskap, ditt engasjement og fantastiske foto, i klubben i mange år fremover.