Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nytt sportslig utvalg

Sportslig utvalg består av:
Jan-Arne Pettersen (sportslig leder)
Maria F. Dahl
Arne Olsen
Siri Pedersen
Jan Eirik Holen
Michael Stenbak

Sportslig utvalg har ansvaret og skal arbeide bl.a. med følgende oppgaver:

  • Initiere sportslig aktivitet for alle årsklasser inkl. rekrutteringstiltak
  • Tilrettelegge for best mulig sportslig aktivitet
  • Tilrettelegge for sportslig utvikling
  • Initiere og planlegge foreldremøter
  • Sportslig informasjon til media
  • Ansvarlig for trenere- og oppmannskabal
  • Tilrettelegg for trenerutdanning
  • Påse at klubbens trenere og oppmenn har politiattest iht retningslinjer fra Norges Idrettsforbund
  • Dialogpunkt med Narvikfjellet vedr treningstider

Jan-Arne Pettersen, sportslig leder

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere