Norges Skiforbund (stiftet 21. februar 1908) er Norges nest største særforbund innen idrett etter Norges Fotballforbund, og organiserer aktivitet innenfor alpint, freestyle, kombinert, langrenn, skihopp og telemarkskjøring. Norges Skiforbunds visjon er «Mange, gode og glade skiløpere».

Her finner du mye nyttig informasjon om idrettsgrenen Alpint

 

Norges Skiforbunds verdigrunnlag og hovedmål:

På lag med alle som elsker snø

Vi er mange som får litt høyere puls når den første snøen faller. Interessen for egen skiaktivitet er økende i den norske befolkning. Denne entusiasmen smitter over på den organiserte skiidretten. På tross av klimaendringer tror vi fortsatt at de beste skiopplevelsene ligger foran oss. Norges Skiforbund er stolt av å bringe norsk skiidrett mot nye høyder.

Visjon

NSF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. NSFs visjon er Mange, gode og glade skiløpere

Verdier

NSFs arbeid bygger på det samme verdifundamentet som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på. NSFs verdier er

  • Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
  • All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet.

Hovedmål

NSF skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke skiidrettens posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. NSFs hovedmål er

  • Ski skal være Norges nasjonalidrett og være forankret gjennom stor utbredelse i det norske folk
  • Norge skal være verdens beste skinasjon
  • Gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig av ferdighetsnivå
  • NSF skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Vi skal være en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og miljø.

 

Kontaktinformasjon:

Norges Skiforbund

Postadresse: Norges Skiforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsveien 75 B1, Ullevål stadion

Telefon: +47 21 02 90 00
Åpningstider: Mandag – fredag, klokka 08.00 – 16.00

E-post: post@skiforbundet.no
Skilisens: skilisens@skiforbundet.no