Årsmøte 2020 – UTSATT

Oppdatert 12.mars kl. 12.41

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Vi kommer tilbake til ny dato for årsmøte.

Det innkalles til årsmøte i Narvik Slalåmklubb (ny dato kommer)

Saker utover ordinære årsmøtesaker må sendes styret innen (ny dato kommer)

 

Saker til behandling:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter

5. Behandling av regnskap, i revidert stand

6. Behandling av innkomne forslag og saker

7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta budsjettforslag

9. Valg

Årsmøtedokumenter tilhørende saker til behandling publiseres senest èn uke før årsmøtet HER

 

Styret