Årsmøte 2019

Det innkalles til årsmøte i Narvik Slalåmklubb torsdag 14. mars 2019 kl 19.00 på Scandic Narvik

Saker utover ordinære årsmøtesaker må sendes styret innen 1. mars 2018.

Forslag kan sendes pr post til Narvik Slalåmklubb, Postboks 45, 8510 Narvik eller pr e-post: post@nsk.no

 

Saker til behandling:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter

5. Behandling av regnskap, i revidert stand

6. Behandling av innkomne forslag og saker

7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta budsjettforslag

9. Valg

Årsmøtedokumenter tilhørende saker til behandling publiseres senest èn uke før årsmøtet HER

 

Styret