Bilde2

Innkalling til årsmøte 9. mars 2017

Det innkalles til årsmøte i Narvik Slalåmklubb torsdag 9. mars 2017 kl 19.00 på Scandic Narvik.

Saker utover ordinære årsmøtesaker må sendes styret innen 23. februar 2017.

Forslag kan sendes pr post til Narvik Slalåmklubb, Postboks 45, 8510 Narvik eller pr e-post: post@nsk.no

 

Saker til behandling:

Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter
5. Behandling av regnskap i revidert stand, herunder revisors rapport
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
8. Vedta budsjettforslag
9. Valg

HER finner du dokumentene tilhørende saker til behandling.

 

Oppdatert 06.03.17