274155 545891 001

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Narvik Slalåmklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 30. august kl 19:00 på Scandic Narvik.

Møtet innledes med en redegjørelse fra klubbens leder.

Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettige
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møtedirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Valg

Vel møtt!