0914445 001 001

Innkalling til årsmøte 31. mars 2016

Det innkalles til årsmøte i Narvik Slalåmklubb torsdag 31. mars 2016 kl 19.00 på Scandic Narvik.

Saker til behandling:

Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter
5. Behandling av regnskap i revidert stand, herunder revisors rapport
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
8. Vedta budsjettforslag
9. Endring av klubbens vedtekter
10. Valg

Her finner du alle dokumentene tilhørende saker til behandling:

For å være stemmeberretiget må medlemskontingent for inneværende sesong være betalt.

Saker ut over ordinære årsmøtesaker, må sendes styret innen 17. mars 2016.

Forslag kan sendes pr post til: Narvik Slalåmklubb, Postboks 45, 8501 Narvik eller pr e-post: post@nsk.no