Innkalling til årsmøte i Narvik Slalåmklubb

Det innkalles til årsmøte i Narvik Slalåmklubb tirsdag 16. juni 2020 kl 19.00 på Scandic Narvik (informasjon smittevernrutiner kommer)

Saker utover ordinære årsmøtesaker må sendes styret innen 1. juni 2020

Forslag kan sendes pr post til Narvik Slalåmklubb, Postboks 45, 8510 Narvik eller pr e-post: post@nsk.no

Saker til behandling:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter
5. Behandling av regnskap i revidert stand
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
8. Vedta budsjettforslag
9. Valg

Årsmøtedokumenter publiseres HER senest en uke før årsmøtet.

Den enkelte må laste ned årsmøtedokumentene fra vår hjemmeside, da disse ikke vil bli delt ut på årsmøtet.

Vi tar forbehold om endringer i smittevernregler, videomøte kan være et alternativ.

Pga koronasituasjonen må vi planlegge god avstand mellom deltakere på møtet – vi trenger derfor din påmelding her:

Påmelding til årsmøte 2020