IMG 2562

Nytt sportslig utvalg i Narvik Slalåmklubb

Styret i Narvik Slalåmklubb har valgt å gjøre endringer i strukturen rundt sportslig utvalg. Etter årsmøtets anmodning har styret besluttet å trekke rollen som Sportslig leder inn i styret igjen. Bakgrunnen for dette er at det i inneværende sesong ble for stor avstand mellom sporten og styret.

Styremedlem Maria F Dahl trer inn som Sportslig leder for perioden 2017-2018.

Forslag på sportslig utvalg ble fremlagt for styret før påske, og styret tilsluttet seg enstemmig til innstillingen.

Nytt sportslig utvalg for perioden 2017-2018 består av:

  • Einar Sund
  • Hanne Dreyer
  • Trond Mikaelsen
  • Pernille K Baustad

Styret ønsker lykke til med arbeidet og ser frem til et spennende og godt samarbeid!

 

Vi vil samtidig få takke Erik D Plener, Jan Rognmo, Bjørnar Kirkefjord og Einar Sund (sistnevnte fortsetter i sportslig utvalg) for et godt arbeid som er utført inneværende sesong.