Årsmøtedokumenter

Årsmøte 16. juni 2020

(trykk på tekst i kulepunktene og dokumentet vil bli synlig i lesbart og utskriftvennlig format).

Årsmøte 14. mars 2019

(trykk på tekst i kulepunktene og dokumentet vil bli synlig i lesbart og utskriftvennlig format).

Årsmøte 31. mars 2016:

Styrets årsmelding

Sportens årsmelding

Rapport Asbjørnstua

Regnskap

Revisors rapport

Budsjettforslag

Vedtekter

Årsmøte 18. juni 2015:

Styrets årsmelding

Sportens årsmelding

Rapport Asbjørnstua

Regnskap

Revisors rapport

Budsjettforslag

Vedtekter

Årsmøte 19. juni 2014:

Styrets årsmelding

Sportens årsmelding

Rapport Asbjørnstua

Regnskap

Revisors rapport

Budsjettforslag

Vedtekter