Narvik Slalåmklubb følger Norges Skiforbund sine anbefalinger ift smittevern

Skiforbundets koronaveileder

Norges Skiforbund forholder seg til gjeldende regelverk, og fra 20. januar er det blitt gjort presiseringer i regelverket. Endringene er en direkte konsekvens av regjeringens oppdaterte anbefalinger, og medfører dessverre en innstramming med tanke på gjennomføring av utendørsarrangement for oss.

Skiforbundets koronaveileder er oppdatert med siste regler og retningslinjer for gjennomføring av aktivitet for klubber og medlemmer.

20. januar: Presiseringer vedr. gjennomføring av skiaktivitet/ skiarrangement
Norges Skiforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 18.01. Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NSFs klubber og organisasjonsledd fra og med 20.01.:
1. Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i egen klubb,
forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.
2. Skirenn kan gjennomføres for utøvere fra samme klubb/treningsgruppe.
Alle arrangement som samler deltagere fra flere kommuner skal avlyses eller utsettes.
3. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle skirenn/arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.
4. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres.

Disse presiseringene gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger.
Presiseringene oppdateres fortløpende ved eventuelle endringer og ny info fra myndighetene.

Tidligere publiserte saker og artikler, men vi presiserer nytt gjeldende regelverk i en periode.
21. desember: Sak og video: 

«BEST PRACTICE» FOR SKI-NORGE

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          – Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Denne veilederen er basert på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn.

RÅD FOR ENKELTRENINGER

RÅD FØR OG UNDER TRENINGSSAMLING

RÅD VEDRØRENDE ARRANGEMENT

Nyttig informasjon og maler:

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

Oppdatert 20. januar 2021.

Norges Skiforbund anbefaler alle sine medlemmer til å gjennomføre Norges Idrettsforbund’s Koronavettkurs 

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett.

Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere.

Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år.

Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset.

Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre.