Klubbens oppmenn, sesongen 2021-2022

Junior – Senior:

Under oppdatering

U16:

Under oppdatering

U14:

Under oppdatering

U12:

Under oppdatering

U10:

Under oppdatering

U8:

Under oppdatering

Lekeparti (fra 4 år):

Under oppdatering

Para-alpint:

Kjersti Lunde

Hva er oppmannens rolle og arbeidsoppgaver

Oppmannens rolle og oppgaver er en viktig del av klubbens daglige drift. Oppmann er dialogpunktet for sin gruppen mot trenere, løpere og foreldre, samt Sportslig leder.

Ansvarsområde og løpende oppgaver:

  • Videreformidle informasjon fra Sporten til løpere, foreldre/foresatte via e-post og NSK facebook-grupper
  • Oversende medlemslister i excelmal ved sesongstart, samt korrigere eventuelle endringer i løpet av sesongen. Liste sendes til klubbens medlemsansvarlig i Klubbadmin
  • Innkalle og gjennomføre, i samarbeid med gruppens trenere, foreldremøter minimum 1-2 ganger pr. sesong
  • Videreformidle invitasjoner til løpere og foreldre/foresatte til renn og andre aktiviteter, i samråd med Sporten
  • Administrere løpernes påmelding til renn og andre aktiviteter, sendes iht. påmeldingsfrister til klubbens ansvarlig i Sporstadmin
  • Utarbeide “nyhetstips” fra sin gruppe om gruppens aktiviteter, treninger og resultater fra renn, som sammen med bilder sendes til Webansvarlig 
  • Initiere sosial aktivitet for sin gruppe, gjerne i samarbeid med andre oppmenn og på tvers av alle gruppene i klubben
  • Være delaktig med å se til at “Klubbregler” overholdes