Gå til hovedinnhold Gå til søk

Latest news

Narvik Slalåmklubb ønsker deltagere og trenere velkommen til Narvik og FIS RENN i slalåm (SL) og storslalåm (GS), 25.-28. april 2024.

Generell informasjon

 • Vår nettside nsk.no vil være vår kommunikasjonsplattform.
 • Deltagerlister vil ligge tilgjengelig under Competitors 
 • Korrigeringer fra trenere gjøres senest 1 time før lagledermøtet, i WhatsApp-gruppen FIS Narvik 25.-28.04.24.
 • Første lagledermøtet blir avholdt onsdag 24. april kl 20:00 på UiT, Lodve Langes gt 2, Narvik. Rom nr. E1520. Det vil også være mulig å delta på lagledermøte via Microsoft Teams-møte. Lenke til videomøte publiseres i WhatsApp-gruppen FIS Narvik 25.-28.04.24.
 • Heiskort kan kun kjøpes online på nettsiden til Narvikfjellet.no – benytt rabattkode: FIS2024
 • Utøvere og trenere kan benytte Asbjørnstua, som varmestua, skifte av klær og toalettfasiliteter.
 • Skishop i Narvikfjellet kan ikke benyttes til oppholdssted for løpere, sekker eller bagger.
 • Rennkontor er i Asbjørnstua, 2. etg. Startavgift kan betales via bankterminal i Asbjørnstua 1. etg.
 • Åpninsgtsider RaceOffice
  Torsdag og fredag kl 14:30 – 20:00
  Lørdag kl 08:00-20:00
  Søndag fra kl 08:00.
 • Parkering mot avgift ved Gondolen, P1, P2, P3 eller P4.

Narvik Slalom Club would like to welcome participants and coaches to Narvik and yje FIS Races in slalom (SL) and giant slalom (GS), 25th -28th April 2024.

English version

General information

 • Our website nsk.no will be our communication platform.
 • Participant lists will be available under Competitors
 •  Corrections from coaches are to made no later than 1 hour before the team captains’ meeting, in the WhatsApp group FIS Narvik 25.-28.04.24
 • The first team captains´ meeting will be held on Wednesday 24th April at 20:00 at UiT, Lodve Langes gt 2, Narvik. Room No. E1520. It will also be possible to attend the team captains meetings via Microsoft Teams meeting. Link to video meeting will be published in the WhatsApp group FIS Narvik 25.-28.04.24
 • Lift tickets can only be purchased online on the website of Narvikfjellet.no – use discount code: FIS2024
 • Athletes and coaches can use Asbjørnstua as a place to stay warm, change clothes and use toilet facilities.
 • The ski shop in Narvikfjellet cannot be used as a waiting area for athletes, or as a storage space for equipment or bags.
 • The Race Office is in Asbjørnstua, 2nd floor. The payment terminal for Entry fees is in the café on the first floor.
 • Opening times Race office
  Thursday & Friday 14:30 – 20:00
  Saturday 08:00-20:00
  Sunday from 08:00
 • Parking for a fee in the vicinity of the Gondola P1, P2, P3 or P4.

Trening / Training (English version below)

Onsdag 24. april: Organisert trening i første og andrebakken fra klokken 08:00 til 12:00 i regi av Narvik Alpin Toppidrett.

Lagene har fått mulighet til å stikke egne treningsløyper, det er satt av 3 bredder i Tredjebakken på ski høyre, 1 bredde i Andrebakken og 2 i Førstebakken, ski høyre! Dette kan lagene benytte, stikke løyper selv og overta etter hverandre. Førstebakken blir stengt klokken 17:00 for alle.

Torsdag 25. april og fredag 26. april: Lagene har fått mulighet til å stikke egne treningsløyper, det er satt av 3 bredder i Tredjebakken på ski høyre, 1 bredde i Andrebakken frem til rennstart. Under rennet vil det stå to oppvarmingsløyper i nedre del av Andrebakken på ski høyre

Lørdag 27. april og søndag 28. april: Andrebakken og Førstebakken er stengt hele dagen. Lagene har mulighet til å trene i Tredjebakken, 3 bredder frem til rennstart. Det vil stå oppvarmingsløype i Tredjebakken under rennet.

English version

Wednesday 24th April: Organised training in Førstebakken and Andrebakken from 08:00 to 12:00 under the auspices of Narvik Alpin Toppidrett.

Teams have the opportunity to set their own training courses and take over in turn. Available: 3 widths in Tredjebakken on skier´s right, 1 width in Andrebakken and 2 in Førstebakken, skier´s right.  Førstebakken will be closed at 5 p.m. to all.

Thursday 25th April and Friday 26th April:Teams have the opportunity to set their own training courses. There are set aside 3 widths on  Tredjebakken on skier´s right, 1 width on Andrebakken until the start of the race.

During the race there will be two warm-up courses on the lower part of Andrebakken on the right.

Saturday 27th April and Sunday 28th April: Andrebakken and Førstebakken are closed all day.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere