Sportslig utvalg

Sportslig utvalg ledes av Sportslig leder Maria F Dahl.

Sportslig utvalg består av:

 • Einar Sund
 • Hanne Dreyer
 • Trond Mikaelsen
 • Pernille K Baustad

Sportslig utvalg har ansvaret og skal arbeide med følgende:

 • Initiere sportslig aktivitet for alle årsklasser
 • Initiere og tilrettelegge for Skiskole til barn
 • Tilrettelegge for best mulig sportslig aktivitet
 • Tilrettelegge for sportslig utvikling
 • Sportslig informasjon til media
 • Ansvarlig for trenere- og oppmannskabal
 • Tilrettelegg for trenerutdanning
 • Ansvarlig for klubbens trenerforum
 • Påse at klubbens trenere og oppmenn har politiattest iht retningslinjer fra Norges Idrettsforbund
 • Dialogpunkt med Narvikfjellet vedr treningstider og rennavvikling

Sportslig leder

IMG 2562