Gå til hovedinnhold Gå til søk

Årsmøte 19. mars 2024
Saksliste
Styrets årsberetning
Sportens årsberetning
Årsregnskap inkl. noter
Revisjonsberetning
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Innkomne forslag:
1. Forslag Etablering av Talentstipend
2. Forslag Søknad Om TL HL
Budsjettforslag 2024
Kontrollutvalgets beretning
Protokoll
Til orientering:
Stiftelsen Narvik Alpin årsregnskap 2022
Revisors beretning Stiftelsen Narvik Alpin 2022

Årsmøte 30. mars 2023 
Styrets årsberetning
Sportens årsberetning
Årsregnskap inkl. noter
Revisjonsberetning
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Innkomne forslag – ingen mottatt innenfor fristen 23. mars 2023
Budsjettforslag
Kontrollutvalgets beretning
Protokoll

Årsmøte 15. mars 2022
Styrets årsberetning
Sportens årsberetning
Årsregnskap inkl. noter
Revisjonsberetning
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Innkomne forslag – ingen mottatt innenfor fristen 6. mars 2022
Budsjettforslag
Protokoll

Årsmøte 10. juni 2021
Styrets årsberetning
Sportens årsberetning
Årsregnskap inkl. noter
Revisjonsberetning 
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Innkomne forslag – ingen mottatt innenfor fristen 1. juni 2021
Budsjettforslag 2021
Protokoll

Årsmøte 16. juni 2020
Styrets årsberetning
Sportens årsberetning
Årsregnskap inkl. noter
Revisjonsberetning
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Innkomne forslag – ingen mottatt innenfor fristen 1. juni 2020
Budsjettforslag
Protokoll

Årsmøte 14. mars 2019
Styrets årsberetning
Sportens årsberetning
Årsregnskap inkl. noter
Revisjonsberetning
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Innkommet forslag: Justering av klubbens logo 
Budsjettforslag
Protokoll

Årsmøte 22. mars 2018
Årsmøtedokumenter komplett, herunder:
Sportens årsberetning
Rapport Asbjørnstua
Regnregnskap inkl noter
Revisors rapport
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
Innkommet forslag: Drift av Asbjørnstua
Protokoll

Årsmøte 9. mars 2017
Styrets årsberetning
Sportens årsberetning
Rapport Asbjørnstua
Årsregnskap
Noter til regnskapet
Revisors beretning
Budsjettforslag 
Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

EO Årsmøte 30. august 2017
Protokoll EO Årsmøte

Årsmøte 31. mars 2016
Styrets årsmelding
Sportens årsmelding
Regnskap
Noter til regnskapet
Revisors rapport
Budsjettforslag
Protokoll

Årsmøte 18. juni 2015
Styrets årsmelding
Sportens årsmelding
Rapport Asbjørnstua
Regnskap
Revisors rapport
Budsjettforslag
Protokoll

Årsmøte 19. juni 2014
Styrets årsmelding
Sportens årsmelding
Rapport Asbjørnstua
Regnskap
Noter til regnskapet
Revisors rapport
Budsjettforslag

Årsmøte 20. juni 2013
Styrets årsmelding
Sportens årsmelding
Rapport Asbjørnstua
Regnskap
Noter til regnskapet

Årsmøte 21. juni 2012
Styrets årsmelding
Sportens årsmelding
Rapport Asbjørnstua
Regnskap inkl. noter
Revisors rapport

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere