Gå til hovedinnhold Gå til søk

Styret

Styret for perioden 2024-2025 består av:
John Christian Eriksson, styreleder
E-post: jce@advokat-olsen.no
Tel. +47 922 44 536

Unni E. Forshaug, styremedlem
E-post: post@nsk.no
Tel. +47 971 57 393

Andrea Fagerli, styremedlem og sportslig leder
E-post: andrea.fagerli@gmail.com
Tel. +47 913 88 257

Monica Sandbakk, styremedlem
E-post: monica.sandbakk@gmail.com
Tel. +47 918 87 317

Kristian Andreassen, styremedlem
E-post: kristian.andreassen@statkraft.com
Tel. +47 971 59 229

Marit S. Sund, styremedlem
E-post: maritsund72@gmail.com
Tel. +47 481 30 404

Lars Vollen, styremedlem
E-post: lars.vollen@gmail.com
Tel. +47 934 25 225

Dag-Arne Wensel, styremedlem
E-post: dawensel@gmail.com
Tel. +47 934 13 258

Sportslig utvalg:
Maria F. Dahl
Arne Olsen
Siri Pedersen
Jan Erik Holen
Michael Stenbak

Økonomiansvarlig:
Veronica M Karlsen

Materialforvalter:
Frode Paulsen

Team Asbjørnstua:
Kine Baustad

Valgkomite:
Maria F. Dahl
Sverre Håkon Evju
Anders Vikholt

Kontrollkomite:
Alf Martin Solvin

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere