Gå til hovedinnhold Gå til søk

Styret

Styret for perioden 2022-2023 består av:
John Christian Eriksson, styreleder
E-post: jce@advokat-olsen.no
Tel. +47 922 44 536

Unni E Forshaug, nestleder
E-post: post@nsk.no
Tel. +47 971 57 393

Frank Sundermeier, sportslig leder
E-post: frank.sundermeier@polarkraft.no
Tel. +47 975 98 405

Monica Sandbakk, styremedlem
E-post: monica.sandbakk@gmail.com
Tel. +47 918 87 317

Marit S. Sund, styremedlem
E-post: maritsund72@gmail.com
Tel. +47 481 30 404

Sverre Håkon Evju, styremedlem
E-post: sverre.haakon.evju@gmail.com
Tel. +47 909 49 663

Sportslig Utvalg:
Frank Sundermeier
Maria F Dahl
Håkon Smith Hansen
Ronny Dahl
Michael Stenbak, observatør

Økonomiansvarlig:
Veronica M Karlsen

Materialforvalter:
Frode Paulsen

Team Asbjørnstua:
Grete Rolandsen
Kine Baustad

Oppgjørsansvarlig:
Veronica M. Karlsen

Valgkomite:
Maria F. Dahl
Kristian Andreassen
Grete Rolandsen

Kontrollkomite:
Alf Martin Solvin

Rennteknisk komite:
Navn kommer

 

Hovedsamarbeidspartnere