Styret 2020-2021:

Sportslig Utvalg:

Frank Sundermeier

Kasserer:

Oddgeir Berntsen

Materialforvalter:

Frode Paulsen

Husstyret:

Øystein Raunholm

Tina Raunholm

Michael Fagerjord

Oppgjørsansvarlig:

Veronica M. Karlsen

Valgkomite:

Eirik Sund

Eirik J Eriksen

Maria F. Dahl