Styret 2019-2020:

Sportslig Utvalg:

Maria F Dahl

Hanne Dreyer

Einar Sund

Trond Mikaelsen

Pernille K Baustad

Kasserer:

Oddgeir Berntsen

Materialforvalter:

Frode Paulsen

Husstyret:

Øystein Raunholm

Tina Raunholm

Michael Fagerjord

Oppgjørsansvarlig:

Veronica M. Karlsen

Valgkomite:

Eirik Sund

Eirik J Eriksen

Frank Sundermeier