Gå til hovedinnhold Gå til søk

Sportsplan

Her finner du gjeldende Sportsplan for perioden 2016 – 2018.
Sportsplanen er utarbeidet av Sportslig utvalg og vedtatt av styret i oktober 2015.

Sportsplan er nå under revidering og vil bli behandlet av styret i løpet av 3. kvartal 2022.

Her kan du lese Olympiatoppens 9 anbefalinger i
“Hvordan være en god idrettsforelder”

Her kan du lese mer om Barneidrettsbestemmelser

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Hovedsamarbeidspartnere