Sportsplan 2016 – 2018

Her finner du gjeldende Sportsplan for perioden 2016 – 2018.

Sportsplanen er utarbeidet av Sportslig utvalg og vedtatt av styret i oktober 2015.

Her kan du lese Olympiatoppens 9 anbefalinger i

“Hvordan være en god idrettsforelder”

Her kan du lese mer om Barneidrettsbestemmelser

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.