Gå til hovedinnhold Gå til søk

Skisikkerhet

Foto | Vegard Skoglund

Narvikfjellet er opptatt av at du skal være trygg i bakken, men du må også tenke sikkerhet selv. Gjør deg kjent med alpinvettreglene  før du skal stå på ski i Narvikfjellet.

Skipatrulje
Selv om risikoen for skader i alpinanlegg er beskjeden i forhold til alle de millioner skidager som kjøres hvert år i norske anlegg, er ulykken av den grunn ikke mindre tragisk for den som rammes. Enhver ulykke vil alltid være én for mye. Dette er det overordnede utgangspunktet for Narvikfjellets arbeid med skisikkerhet. Narvikfjellet har en dyktig og erfaren skipatrulje som alltid er på jobb når anlegget er åpent, og alle i patruljen er kurset i både sikring og merking av anlegget, i tillegg til det rent medisinskfaglige arbeidet.

Narvikfjellet holder oss oppdatert i skisikkerhetsarbeidet gjennom god kontakt med Alpin og Fjell (Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner), som igjen har god kontakt med foreninger i andre europeiske land.

Alpinvettreglene og skisikkerhet

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

2. Avpass farten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt
Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

4. Forbikjøring/utforkjøring
Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten
Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer
Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker
Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

10. Identifikasjon
Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Viktige telefonnummer i Narvikfjellet
Skipatrulje: 900 38 464
Driftsleder: 902 44 114
Legevakt: 116 117
Akutt medisinsk hjelp: 113
Sentralbord: 905 40 088

Legevakt: 116 117
Akutt medisinsk hjelp: 113

Les mer om skisikkerhet i Narvikfjellet HER

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere